ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

216 9001746
698 5777513

Περιουσιακά Στοιχεία - Γραφείο Ερευνών

Ο πολύτιμος σας σύμμαχος στην έρευνα περιουσιακών στοιχείων

Περιουσιακά στοιχεία - Γραφείο Ερευνών Αθήνα Πειραιά Ιδιωτικός Ντετεκτιβ Κωνσταντίνος Μιχαλαρέας

Για την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων, η διαδικασία μπορεί να είναι από απλή έως και αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα. Εξαρτάται από τα εμπλεκόμενα μέλη της οικογένειας, το είδος των περιουσιακών στοιχείων (κινητά, ακίνητα, αντικείμενα αξίας ή χρηματικά πόσά) αλλά και το βαθμό δυσκολίας εντοπισμού τους. Στο Γραφείο Ερευνών Detective Κωνσταντίνος Μιχαλαρέας, αγκαλιάζουμε το θέμα που σας απασχολεί με ειλικρίνεια και εντιμότητα, και σας δίνουμε την πραγματική εικόνα και τις διαστάσεις κάθε έρευνας που σχετίζεται με:

  • Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
  • Εύρεση ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
  • Εύρεση κινητών περιουσιακών στοιχείων
  • Εύρεση αντικειμένων αξίας, έργων τέχνης κ.α.

Κατανοώντας τη σημασία των περιουσιακών στοιχείων, που πιθανά να μην έχει στα χέρια της μια οικογένεια, για το επίπεδο ζωής των μελών της, λειτουργούμε προσεκτικά, επαγγελματικά και ερευνούμε εξονυχιστικά, ώστε η έρευνα που θα κάνουμε να αποδειχθεί στην πιο πολύτιμη κίνηση που κάνατε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημά σας.

Περισσότερα για Οικογενειακές Έρευνες

Έρευνα για Ανηλίκους

Έρευνα για Ανηλίκους - Γραφείο Ερευνών Αθήνα Πειραιά - Ντετεκτιβ Κωνσταντίνος Μιχαλαρέας

Κάθε συνετός γονέας σήμερα, δικαιολογημένα ανησυχεί για το παιδί του τις ώρες που δεν βρίσκεται κοντά του. Στο Γραφείο Ερευνών Ιδιωτικός Ντετεκτιβ Κωνσταντίνος Μιχαλαρέας, μετά από την έγγραφη ανάθεση σας και πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, μπορούμε να διεξάγουμε διάφορες έρευνες.

Έρευνα για Ανηλίκους »

Κληρονομικά

Κληρονομικά - Γραφείο Ερευνών Αθήνα Πειραιά - Ντετεκτιβ Κωνσταντίνος Μιχαλαρέας

Μια κληρονομιά, αρκετές φορές αντί να συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής μιας οικογένειας, λειτουργεί αντίθετα και διασπαστικά. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει ενδελεχή έρευνα για τα στοιχεία, ακόμα και τους μάρτυρες, που κρίνουν τον τελικό αποδέκτη ή τη σωστή διανομή/διεκδίκηση της κληρονομιάς.

Κληρονομικά »

Εντοπισμοί προσώπων

Εντοπισμοί προσώπων - Γραφείο Ερευνών Αθήνα Πειραιά - Ντετεκτιβ Κωνσταντίνος Μιχαλαρέας

Ο Εντοπισμός Προσώπου είναι ίσως ένας από τους πιο βασικούς λόγους δημιουργίας του επαγγέλματος του ιδιωτικού ερευνητή, Detective. Στο Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών Κωνσταντίνος Μιχαλαρέας, θα βρείτε τον αρμόδιο υπεύθυνο αλλά και τη σωστή μεθοδολογία.

Εντοπισμοί προσώπων »
Back To Top